Jak wyczyścić historię w BIK?

W związku z coraz częściej pojawiającymi się ofertami czyszczenia historii i Biurze Informacji Kredytowej, wydawać się może, że jest to sprawa nieskomplikowana, a dodatkowo poprawia zdolność kredytową. Wszystko ma jednak swoje wady i zalety.

Do BIK trafiają informacje ze wszystkich banków i SKOK-ów, w których zaciągane są kredyty wraz z adnotacją o terminowym (lub nieterminowym) ich spłacaniu, w tym także tego typu dane z kart kredytowych.

Usunięciem danych możemy zająć się jednak sami. W przypadku spłaty terminowej nie będzie z tym żadnego problemu. Wystarczy odwołanie przez kredytobiorcę zgody na przetwarzanie danych prze BIK. Jednak taki zabieg może się okazać nieopłacalny. Pozytywna historia kredytowa może w przyszłości ułatwić staranie się o nowy kredyt. Banki chętniej udzielą go osobom, które spłaciły już inne zobowiązania w wyznaczonym terminie, bez żadnych opóźnień.
Jeśli jednak zobowiązanie nie było spłacone terminowo i zostały spełnione łącznie dwa warunki (opóźnienie w spłacie ponad 60-dniowe oraz minął 30-dniowy okres od poinformowania kredytobiorcy o zamiarze przetwarzania danych osobowych bez jego zgody), staranie się o usunięcie danych jest trudniejsze. Można się o to starać zgodnie z prawem w dwojaki sposób. W przypadku gdy dane są przetwarzane bez zgody klienta, należy odczekać pięć lat od wygaśnięcia zobowiązania. Jeśli jednak klientowi zależy na czasie, może prześledzić historię swojego kredytu. Jeżeli znajdzie błędy lub nieprawdziwe dane wprowadzone do systemu BIK, możliwe jest ubieganie się o ich skorygowanie lub całkowite usunięcie.

Różne firmy oferujące pomoc w wyczyszczeniu konta w BIK, opierają się na tych samych zasadach. Nie posiadają dodatkowych narzędzi, które mogłyby ten proces przyspieszyć lub zmienić. De facto osoba korzystająca z takich usług udziela pełnomocnictwa danej firmie na występowaniu w jej imieniu. Koszty jednak są duże, składają się z podstawy oraz kosztów dodatkowo poniesionych np. podczas pisania wniosków do banków. Z drugiej strony tego typu instytucje mają doświadczenie negocjacyjne, wiedzą także, gdzie szukać błędów popełnianych przez banki. Doradcy posuwają się do różnych metod, nawet szantażu, strasząc wystąpieniem do sądu o odszkodowanie dla swojego klienta. Ważne jest też to, że podstawą, jeśli chodzi o zlecenie wyczyszczenia przez odpowiednią instytucję jest całkowite spłacenie zobowiązania. Firmy bowiem jedynie bronią interesów kredytobiorcy z przeszłością kredytową, a nie pomagają w wyłudzaniu nowych kredytów.

Należy też pamiętać, że wszelkie dane z systemu BIK nie są usuwane przez tę instytucję, a przez banki, do których powinny być kierowane wszystkie wnioski o czyszczenie konta BIK.